لطفاً جزییات خدمت مورد نظر خود را ثبت کنید

به منظور اسکن مدارک و نقشه موارد زیر لحاظ گردد:

حداکثر عرض مدارک تا  105 سانتی متر باشد؛ مدارک ارسالی نباید بصورت لمینت شده، چاپ روی تخته شاسی، فوم بورد، پارچه و .... باشد ؛ کاغذهای ارسالی دارای مچاله شدگی و یا تای زیاد نباشد .

  • تعداد شیت یا سفارش
  • اسکن سیاه و سفید
  • اسکن رنگی
  • توضیحات

افزودن سفارش جدید از همین خدمت
سبد سفارش
  • هیچ آیتمی در سبد سفارش موجود نیست.