لطفاً جزییات خدمت مورد نظر خود را ثبت کنید

فتوکپی نقشه های مهندسی و تصاویر و اسناد

راهنمای ثبت سفارش :      1. ابتدا سایز مدارک یا نقشه ها جهت فتوکپی انتخاب شود.      2. مجموع تعداد شیت ها جهت فتوکپی را وارد کنید (به عنوان مثال اگه از 10 برگ  ، 2 سری کپی نیاز دارید مجموع آن یعنی عدد 20 وارد گردد ).      3. درصورت وجود سایز دیگر از مدارک یا نقشه ها ،پس از کلیک بر دکمه (+ افزودن سفارش جدید از همین خدمت ) مجدد فرایند مربوطه را پیگیری نمایید.      4. در قسمت توضیحات تعداد سری کپی و سایر توضیحات ثبت گردد و در انتها دکمه( ثبت سفارش) را کلیک نمایید تا جهت ارسال پیک و هماهنگی لازم با شما اقدام گردد.

  • تعداد شیت یا سفارش
  • فتوکپی سیاه و سفید نقشه و مدارک خطی (A4-A0)
  • فتوکپی رنگی نقشه و مدارک خطی (A4-A0)
  • مرتب و دسته بندی شیت ها ( رایگان )
  • توضیحات

افزودن سفارش جدید از همین خدمت
سبد سفارش
  • هیچ آیتمی در سبد سفارش موجود نیست.